Kalite Politikası


Müşterilerin memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak için misyon ve vizyonumuz doğrultusunda benimsediğimiz kalite politikamız;

   Müşteri Odaklı Yaklaşım
   Müşteri Taleplerine Eksiksiz Çözümler Sunma
   Zaman Yönetimi ve Verimlilik
   Uluslararası Standartlara Uygun Projelendirme
   Esneklik
   Şeffaflık
   Empati
   İnsana ve doğaya saygıyı ön planda tutmaktır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


ANKA ArGe ve Mühendislik olarak amacımız, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uygulanan politikalarımız;

   Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymak,
   İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
   İş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve      güvenli iş ortamları sağlamak,
   İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.


Çevre Politikası


ANKA ArGe ve Mühendislik olarak amacımız, çevreyi koruyan yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda uygulanan politikalarımız;

   Çevreye yönelik yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
   Çevre yönetimi performansını sürekli iyileştirmek,
   Doğal kaynak kullanımında çevreye duyarlı olmak,
   Tüm faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek,
   Çevre kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.


Bilgi Güvenliği Politikası


   Bilgi ve bilgi işleme olanaklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini korumak,
   Yasa, yönetmelik, sözleşme şartlarına tam uyum sağlamak,
   Bilgi teknolojileri hizmetlerinin sürdürebilirliğine yönelik riskleri yönetmek,
   Bilgi güvenliği ihlal olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve ihlalin etkinliğini azaltacak yetkinliğe sahip olmak,
   Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve sorumluluklarının bilincine      varmalarını sağlamak,
   Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak,
   Kurum itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
   Üst yönetim, bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ve işbirliğini sağlayacağını      taahhüt eder.